AKTUALNOŚCI

Firma Eltron Jan Klewinowski Sp. z o.o. informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie


Firma Eltron Jan Klewinowski Sp. z o.o. informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 19.10.2017 r. w ramach projektu pt. " Strategia wzornicza - klucz do wzrostu konkurencyjności firmy Eltron Jan Klewinowski Sp. z o.o. "


Informacja o wyniku postępowania ELTRON.pdf

20.10.2017r.

Firma Eltron Jan Klewinowski Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach projektu „Strategia wzornicza – klucz do wzrostu konkurencyjności firmy Eltron Jan Klewinowski Sp. z o.o” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję – etap I.Załączniki do pobrania:


Załącznik 1 - Oświadczenie Zamawiającego.docx
Załącznik 2- Formularz ofertowy.docx
Załącznik 3- Oświadczenie wykonawcy.docx
Załącznik 4- Lista zrealizowanych strategii.docx
Załącznik 5- Lista zrealizowanych usług.docx
Załącznik 6- Opis metodologii.docx
Zapytanie ofertowe Eltron 19.10.2017.pdf Napisz do nas
     
Eltron Jan Klewinowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Główna 7, 18-100 Łapy 
e-mail: biuro@eltron.org.pl 
tel/fax: +48 85 715 27 05 
kom: +48 885 851 401
NIP: 966-211-28-43

KRS: 0000681162

REGON: 367452692
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł (w całości wpłacony)